Máy lọc nước RO Gold Fish - GF CA 9 cấp lọc

Model: GF CA 9c

Máy lọc nước GOLDFISH GF CA 9 cấp lọc

Model: GF CA 9

Số cấp lọc: 09 cấp

Công suất lọc: 20 Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 24 Vol
Màng lọc RO: màng TFC nhập khẩu USA
Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611


Xem chi tiết

Máy lọc nước RO Gold Fish - GF CA 8 cấp lọc

Model: GF CA 8c

Máy lọc nước GOLDFISH GF CA 8 cấp lọc

Model: GF CA 9

Số cấp lọc: 09 cấp

Công suất lọc: 20 Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 24 Vol
Màng lọc RO: màng TFC nhập khẩu USA
Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam
Xem chi tiết

Máy lọc nước RO Gold Fish - GF CA 7 cấp lọc

Model: GF CA 7c

Máy lọc nước GOLDFISH GF CA 9 cấp lọc

Model: GF CA 9

Số cấp lọc: 09 cấp

Công suất lọc: 20 Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 24 Vol
Màng lọc RO: màng TFC nhập khẩu USA
Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611


Xem chi tiết

Máy lọc nước GOLDFISH GF-TC 8 cấp lọc

Model: GF-TC 8

Máy lọc nước GOLDFISH GF-TC8 cấp lọc 

Model: GF TC-08

Số cấp lọc: 08 cấp

Công suất lọc: 30 Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 24 Vol

Màng lọc RO: màng nhập khẩu Hàn Quốc

Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611

Xem chi tiết

Máy lọc nước GOLDFISH GF-TC 7 cấp lọc

Model: GF-TC 7

Máy lọc nước GOLDFISH GF TC 7 cấp lọc

Model: GF TC 7

Số cấp lọc: 07 cấp

Công suất lọc: 30 Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 24 Vol
Màng lọc RO: màng nhập khẩu Hàn Quốc
Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611Xem chi tiết

Máy lọc nước RO Nóng Lạnh Gold Fish

Model: GF-RO GOld Fish

Máy lọc nước RO Nóng Lạnh GOLD FISH

Model: GF-RO GOLD FISH

Số cấp lọc: 05 cấp


Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Đơn vị cung ứng: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: 6.950.000

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611


Xem chi tiết

Máy lọc nước RO Nóng Lạnh Hàn Quốc

Model: GF-RO HQ

Máy lọc nước RO Nóng Lạnh Hàn Quốc- GF-RO KOREA
   

Model: GF-RO KOREA

Số cấp lọc: 05 cấp


Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Đơn vị nhập khẩu: GOLDFISH VIỆT NAM


Giá bán: 8.400.000

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611


Xem chi tiết

Máy lọc nước GOLDFISH GF-T 07 cấp lọc

Model: GF-T 07

Máy lọc nước GOLDFISH GF- T 7 cấp lọc

Model: GF T 07

Số cấp lọc: 07 cấp

Công suất lọc: 10 Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 24 Vol
Màng lọc RO: màng TFC nhập khẩu USA
Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611


Xem chi tiết

MÁY LỌC NƯỚC GOLDFISH GF-50

Model: GF - 50

Máy lọc nước GOLDFISH GF-50

Model: GF - 50 

Số cấp lọc: 07 cấp

Công suất lọc: 50Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 36 Vol

Màng lọc RO: màng nhập khẩu Hàn Quốc

Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện


Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611

Xem chi tiết

Máy lọc nước GOLDFISH GF-T 08 cấp lọc

Model: GF-T 08

Máy lọc nước GOLDFISH GF- T 8 cấp lọc

Model: GF T 08

Số cấp lọc: 08 cấp

Công suất lọc: 10 Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 24 Vol
Màng lọc RO: màng TFC nhập khẩu USA
Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611

Xem chi tiết

Máy lọc nước GOLDFISH GF-T 09 cấp lọc

Model: GF-T 09 c

Máy lọc nước GOLDFISH GF- T 9 cấp lọc

Model: GF T 09

Số cấp lọc: 09 cấp

Công suất lọc: 10 Lít/ giờ

Điện áp sử dụng: 24 Vol
Màng lọc RO: màng TFC nhập khẩu USA
Thời gian bảo hành: 24 tháng phần điện
Hãng sản xuất: GOLDFISH Việt Nam


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611


Xem chi tiết

Cây nước nóng lạnh Gold Fish GF 02

Model: GF 02

Cây nước nóng lạnh Gold Fish GF 02

Model: GF 02

Điện áp sử dụng: 220 V

Thời gian bảo hành:

 12 tháng phần điện


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611

Xem chi tiết

Cây nước nóng lạnh Gold Fish GF 01

Model: GF 01

Cây nước nóng lạnh Gold Fish GF 01

Model: GF 01

Điện áp sử dụng: 220 V

Thời gian bảo hành:

 12 tháng phần điện


Giá bán: Liên hệ 

Gọi mua hàng (Từ 8:00 đến 21:30 hàng ngày)

0204.3826.226- 0941.611.611

Xem chi tiết