Bàn cầu 2 khối C 304

Model: C 304


Mã: C304
Sản phẩm

C 304

Danh mục
Hệ thống xả

Siphon-Vortex

Lượng nước xả

10L

Bệt rời khối C304, nắp rơi êm CN304, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Bàn cầu 2 khối C 302

Model: C 302


Mã: C302
Sản phẩm

C 302

Danh mục
Hệ thống xả

Siphon-Vortex

Lượng nước xả

10L

Bệt rời khối C302, nắp rơi êm CN302, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết