Bàn cầu 2 khối C 304

Model: C 304


Mã: C304
Sản phẩm

C 304

Danh mục
Hệ thống xả

Siphon-Vortex

Lượng nước xả

10L

Bệt rời khối C304, nắp rơi êm CN304, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Bàn cầu 2 khối C 302

Model: C 302


Mã: C302
Sản phẩm

C 302

Danh mục
Hệ thống xả

Siphon-Vortex

Lượng nước xả

10L

Bệt rời khối C302, nắp rơi êm CN302, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Bàn cầu liền khối C 501

Model: C 501


Mã: C501
Sản phẩm

C 501

Danh mục àn cầu một khối 

Bệt liền khối C501, nắp rơi êm CN501, phụ kiện 2 nhấn NK, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611

Xem chi tiết

Bàn cầu liền khối C 502

Model: C 502

Mã: C502
Sản phẩm

C 502

Danh mục

Bệt liền khối C502, nắp rơi êm CN502, phụ kiện 2 nhấn NK, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Bàn cầu liền khối C 506

Model: C 506

Mã: C506
Sản phẩm

C 506

Danh mục


Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Bàn cầu liền khối C 507

Model: C 507

Mã: C507
Sản phẩm

C 507

Danh mục Bàn cầu 1 khối


Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu rửa CB 101 – CCD151

Model: CB 101 – CCD151

Mã: CB 101 - CCD151
Sản phẩm

CB 101 – CCD151

Danh mục hậu rửa chân dài

Chậu rửa CB 101 – CCD151

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu rửa CB 102 – CCD151

Model: CB 102 – CCD151

Mã: CB 102 - CCD151
Sản phẩm

CB 102 – CCD151

Danh mục Chậu rửa chân dài

Chậu rửa CB 102 – CCD151

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu rửa CB 103

Model: CB 103

Mã: CB 103
Sản phẩm

CB 103

Danh mục hậu rửa chân dài

Chậu rửa CB 103

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu rửa CB 105 – CNN141

Model: CB 105 – CNN141

Mã: CB 105 - CNN141
Sản phẩm

CB 105 – CNN141

Danh mục

Chậu rửa CB 105 – CNN141 

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu dương vành CB 111

Model: CB 111

Mã: CB111
Sản phẩm

CB 111

Danh mục chậu rửa đặt âm bàn, chậu rửa đặt dương vành

Chậu dương vành CB 111 

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu đặt trên bàn CB 112

Model: CB 112

Mã: CB 112
Sản phẩm

CB 112

Danh mục Chậu rửa đặt trên bàn

Chậu đặt trên bàn CB 112

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu âm bàn có giá đỡ chậu CB 131

Model: CB 131

Mã: CB131
Sản phẩm

CB 131

Danh mục hậu âm bàn có giá đỡ

Chậu âm bàn có giá đỡ chậu CB 131

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611

Xem chi tiết

Chậu đặt trên bàn CB113

Model: CB113

Mã: CB113
Sản phẩm

CB113

Danh mục Chậu rửa đặt trên bàn

Chậu đặt trên bàn CB113

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết