Bàn cầu liền khối GOLD FISH 711

Model: GF 711

Mã sản phẩm: GF 711

Bệt liền khối GF 711, nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611

Xem chi tiết

Bàn cầu liền khối GOLD FISH 611

Model: GF 611

Mã sản phẩm: GF 611

Bệt liền khối GF 611, nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611

Xem chi tiết

Bàn cầu liền khối GOLD FISH 622

Model: GF 622

Mã sản phẩm: GF 622

Bệt liền khối gf 622, nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611

Xem chi tiết

Bàn cầu liền khối GOLD FISH

Model: GF-0083

Mã sản phẩm: GF-0083

(1) Bệt liền khối GF-0083, nắp rơi êm , phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

(2) Bệt liền khối GF-0083, nắp Ban tự động, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611

Xem chi tiết

Bàn cấu 2 khối EDENA 318

Model: EDENA 318

Mã sản phẩm: EDENA 318

Bệt rời khối EDENA 318, nắp rơi êm EDEN 103, phụ kiện 2 nhấn NK, gioăng xả đáy bệt, chậu C103.

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611

Xem chi tiết

Chậu rửa CB 101 – CCD151

Model: CB 101 – CCD151

Mã: CB 101 - CCD151
Sản phẩm

CB 101 – CCD151

Danh mục hậu rửa chân dài

Chậu rửa CB 101 – CCD151

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu rửa CB 103

Model: CB 103

Mã: CB 103
Sản phẩm

CB 103

Danh mục hậu rửa chân dài

Chậu rửa CB 103

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu rửa CB 105 – CNN141

Model: CB 105 – CNN141

Mã: CB 105 - CNN141
Sản phẩm

CB 105 – CNN141

Danh mục

Chậu rửa CB 105 – CNN141 

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu dương vành CB 111

Model: CB 111

Mã: CB111
Sản phẩm

CB 111

Danh mục chậu rửa đặt âm bàn, chậu rửa đặt dương vành

Chậu dương vành CB 111 

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết

Chậu âm bàn có giá đỡ chậu CB 131

Model: CB 131

Mã: CB131
Sản phẩm

CB 131

Danh mục hậu âm bàn có giá đỡ

Chậu âm bàn có giá đỡ chậu CB 131

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611

Xem chi tiết

Chậu đặt trên bàn CB113

Model: CB113

Mã: CB113
Sản phẩm

CB113

Danh mục Chậu rửa đặt trên bàn

Chậu đặt trên bàn CB113

Vận chuyển: Miễn phí nội thành

Lắp đặt: Thỏa thuận

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi Gọi Hotline:

0204.3826.226- 0941 611 611


Xem chi tiết